Wspierana przez Fundację “HIGIEJA” kampania społeczna „HCV Jestem świadom”,realizowana w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, decyzją Kapituły konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016, otrzymała nagrodę główną w kategorii: Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia: przedstawicieli władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła w drodze głosowania kampanię „HCV Jestem świadom” podejmowaną na rzecz poprawy sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HCV. Doceniono wkład tego projektu w podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa na temat nie tylko profilaktyki, ale także wczesnej diagnostyki, w tym zakresie.

Wręczenie statuetki i dyplomu odbędzie się podczas uroczystej gali w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Kategorie: Wiadomości