Fundacja „HIGIEJA” poszukuje wsparcia ogólnopolskiej kampanii społecznej promocji szczepień ochronnych wśród dzieci, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień ochronnych i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

W dobie szerzącej się fali ruchów antyszczepionkowych każda próba podnoszenia świadomości społecznej i aktywności promującej szczepienia profilaktyczne wśród najmłodszych jest bardzo pożądana. Forma nacisku niejednokrotnie przynosi odwrotny skutek od zamierzonego, ponieważ budzi naturalny odruch buntu i niechęci, dlatego tak ważny jest sposób przekazywania informacji na temat szczepień.

Akcja polega na wydaniu ilustrowanej, kolorowej książeczki, atrakcyjnej dla najmłodszych, zawierającej tematyczne wierszyki – rymowane historyjki z puentą – morałem. Każda historyjka-wierszyk ma swoich bohaterów i traktuje o innej chorobie. Rymowanki adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, ale przede wszystkim do ich rodziców, których „lektura” powinna skłonić do bliższego zapoznania się z potencjalnymi chorobami zagrażającymi zdrowiu ich dzieci i uzmysłowi sensowność szczepień. Założeniem tej niekonwencjonalnej formy propagowania wiedzy jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców wykorzystując m. in. tradycyjne media masowe oraz poprzez bezpłatne dystrybuowanie książeczki w szczególności w poradniach pediatrycznych, szkołach rodzenia, przedszkolach, itp.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o czynny udział w akcji i jej finansowe wsparcie poprzez dokonywanie wpłat na numer konta Fundacji:
16 12406410 1111 0010 6066 6849: Bank PeKaO SA.
z dopiskiem: „Promocja szczepień ochronnych

Każda nawet drobna wpłata będzie dla nas dodatkowym motywatorem do działania. Akcję można również wesprzeć poprzez przekazanie 1% podatku na omawiany cel. Numer KRS: 0000428925. Cel szczegółowy: „Promocja szczepień ochronnych”.

Dzięki Państwa pomocy i życzliwości moglibyśmy dotrzeć z przekazem do wielu Polaków w celu podniesienia ich świadomości społecznej w zakresie szczepień ochronnych. Przekazana wiedza może uratować ich zdrowie, a nawet niekiedy życie. To sprawa bezpieczeństwa, zdrowia i życia nas wszystkich.

                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                             Zarząd Fundacji „HIGIEJA”

Kategorie: Wiadomości